Cluj (Roumanie)

Grandeur nature / Point of view

| Du au

Strada Kogălniceanu
În cadrul Zilelor Clujului

Proiect organizat de Ordinul Arhitecţilor şi de Institutul Francez Cluj

Venez découvrir une installation de lutherie monumentale créée par le sculpteur français Denis Tricot dans la rue Kogălniceanu, en avant-première du projet urbain de piétonnisation de cet espace. La « sculpture-instrument » sera animée chaque jour par la danse de Gill Viandier – sculpteur et chorégraphe et par le son d’Eric Cordier – musicien, mais aussi par les habitants de la ville.

Descoperiţi o instalaţie de luterie monumentală creată de artistul francez Denis Tricot pe str. Kogălniceanu în avanpremiera transformării ei în zonă pietonală. Această sculptură-instrument va fi animată în fiecare zi prin dans de Gill Viandier – sculptor şi coregraf şi prin sunet de Eric Cordier – muzician, dar şi de trecătorii clujeni.