Belgrade (Serbie)

Exposition : dobrodošli na Goli Otok

| Du au

ОТВАРАЊЕ ЈУНСКИХ ИЗЛОЖБИ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ БЕОГРАДА
Четвртак 11. јун 2020. од 19.00 до 21.00

МИЛОМИР КОВАЧЕВИЋ
ДОБРО ДОШЛИ НА ГОЛИ ОТОК
11. 6 – 30. 7. 2020.
Галерија АРТГЕТ, Трг републике 5/I

Фотографије Миломира Ковачевића Добро дошли на Голи оток, имају нешто што није ни мало иро­нично као назив ове изложбе : позив да коначно физички, помоћу светлости и сенки откријемо нешто што је у нашим главама само појам о па­клу. Јер, Голи оток је то – синоним за хадске муке којима су били изложене хиљаде страдалника од 1948. па до касних педесетих и увек остао само као магловита претња, а мање као конкретан гео­графски појам са својим топонимима.

И сам сам боравио на том уклетом месту, као Миломир, другим послом од овог уметника, али сада, док посматрам његове визуелне импресије, помишљам како то место можда нисам видео до­бро. Оно је на мене деловало као целина, као уда­рац у главу, а фотографије Миломира Ковачевића разлажу тај скуп у низ визуелних сензација и иза­браних призора које ствари осветљавају сасвим другачије од онога како сам их ја доживео.

Те фотографије говоре заправо о нама сада. И постављају питање : да ли смо на том уклетом острву оставили саосећање. Јер, ништа није тако присутно у тренутку који управо живимо као то – недостатак емпатије, одсуство разумевања за друге, незаинтересованост за патњу. Ове фотогра­фије на мене делују као немо упозорење да смо заборавили да смо људи.

Миломир Ковачевић (1961) фотографијом почиње да се бави са 17 година. Опус овог фоторепортера, истакнутог хроничара Сарајева, чије фотографије немају сензационалисти карактер и кратак рок трајања, по­крива широк спектар тема, од оних често непримет­них у колотечини свакодневнице до оних које отварају неке од, за то доба, табу-тема.
Године 1995. одлази у Париз, где дочекује крај рата у БиХ. И у новој средини наставља успешну фотограф­ску и излагачку активност кроз циклусе портрета ста­новника француских градова, париских гробаља (као наставак ратних серија из Сарајева), уличних играча шаха, ноћне фотографије споменика и свега онога што Париз чини градом светлости, и друге.
За свој рад добио је многа признања, међу којима је посљедње од Предсједника Француске којом је проглашен Витезом са заслугама за свој фотографски рад и ангажман.